0 Kč

PH Help

služby pro ženy, muže i společnosti

    PÁTRÁNÍ PO OSOBÁCH, MAJETKU, RUŠITELÍCH PRÁVA

   Jsme schopni zajistit dostupné informace vedoucí k nalezení osoby, či majetku. Jedná se o činnost směřující k vypátrání subjektu, ne o objasnění případného trestného činu. To umožňuje soustředit se na hledaný subjekt a tím i vyšší procento úspěšnosti. Používáme dostupné databáze a informace, v nutných případech i informace z neveřejných zdrojů. Základní postupy a metody jsou shodné s metodami a postupy používanými kriminalisty. Pátrání může být prováděno souběžně s pátráním policie, či samostatně.

   SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ, SLEDOVÁNÍ OSOB

   Nabízíme získání důkazů a dalších informací pro potřeby:

   • občanskoprávních záležitostí a soudních sporů
   • obhajoby /v součinnosti s advokátem nebo obhájcem/ v trestních věcech
   • v oblasti rodinných vztahů a záležitostí a pro soudní spory v oblasti rodinného práva
   • obchodněprávních soudních sporů a pro oblast podnikatelské činnosti
   • marketingu, studium konkurenčních vztahů v podnikatelské oblasti

    VYHLEDÁVÁNÍ JEDNÁNÍ OHROŽUJÍCÍ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ

   Dlouhodobá činnost zahrnuje prověrky osob, sledování jejich chování a kontaktů, případně i nasazení operativní techniky. Mezi nabízené činnosti patří:

   • prověrky zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání
   • prověřování obchodních partnerů
   • prověřování zadávání zakázek
   • zjištění možného úniku informací, protiopatření